ಕಥೆಗಾರರ ಕಥೆ – ಗ್ರಿಮ್ ಸಹೋದರರು

uewb_05_img03171.jpg

‘ಸ್ನೋ ವ್ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಕುಳ್ಳರು’, ‘ಸಿಂಡರೆಲ್ಲಾ’, ‘ಕಪ್ಪೆ ರಾಜಕುಮಾರ’ ಈ ಮುಂತಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ‘ಫೇರಿ ಟೇಲ್’ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ. ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು? ಯಾರು ಇವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟರು? ಈ ಕಥೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ಹೋದರೆ ನಾವು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ ‘ಗ್ರಿಮ್’ ಸಹೋದರರದು.

ಜರ್ಮನಿಯ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಬಳಿಯ ‘ಹನೌ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಫಿಲಿಪ್ ಗ್ರಿಮ್ ಮತ್ತು ಡೊರೊಥಿ ಜಿಮ್ಮರ್ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಎರಡನೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೆ ಮಕ್ಕಳು ಜೇಕಬ್(1785) ಹಾಗೂ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಗ್ರಿಮ್(1786). ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯೊಡನೆ ಬೆಳೆದ ಇವರ ಬಾಲ್ಯ ಬಹಳ ಸಂತಸದಿಂದ ಕಳೆಯಿತು. 1796ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರ ನೋವು ತಾಳಲಾಗದೆ ತಂದೆ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ. ಉಳಿದ ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಡೊರೊಥಿ ಉಳಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಜೇಕಬ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತೆಯೆ ವಕೀಲರಾಗಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಡೊರೊಥಿ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಳು. ಜೇಕಬ್ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಕೆಲಸ, ಬರಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಣದ ತೊಂದರೆ. ಆದರೆ ಇವಾವುದೂ ಜೇಕಬ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ರ ಓದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಜೇಕಬನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳದ  ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ವೇಳೆಗಾಗಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು! ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತಾಪಿ ಜನಗಳು, ರಾಜಮನೆತನದವರು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಆಳುಕಾಳುಗಳಿದ್ದ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೇರೀ ಮುಲ್ಲರ್ ಎಂಬ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ರೈತ ಹೆಂಗಸು ಇವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಳು.

1812ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಮ್ ಸಹೋದರರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಎಂಭತ್ತಾರು ಕಥೆಗಳ ಮೊದಲ ಸಂಕಲನ ‘ಕಿಂಡರ್ ಉಂಡ್-ಹಾಸ್ಮಾರ್ಶೆನ್’ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. 1814ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಸಂಕಲನದ ಎರಡನೆ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಭತ್ತಾರು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಕಲನ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವಿರದ ಮನೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ! ‘ಕಿಂಡರ್ ಉಂಡ್-ಹಾಸ್ಮಾರ್ಶೆನ್’ನ ಎಂಟು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡವು. ಕೊನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 200 ಕಥೆಗಳು, ಜಾನಪದ ಗಾಥೆಗಳು ಹಾಗೂ 10 ಮಕ್ಕಳ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಂತಕಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೆ 1816 ಹಾಗೂ 1818ರಲ್ಲಿ ಜೇಕಬ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ‘ಡ್ಯೂಶ್ ಸಾಗೆನ್’ ಬೃಹತ್ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ 585 ಜರ್ಮನ್ ದಂತಕಥೆಗಳಿದ್ದವು. ಅಬ್ಬ!! ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ..

ತಮ್ಮ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದ ಜೇಕಬ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ 1838ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಕೆಲಸ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಸಾಗಿತು. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಳುಗಿಹೋದರೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ದಿನವಿಡೀ ಜರ್ಮನ್ ಪದಗಳೊಡನೆ ವಿಹರಿಸುವುದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ‘ಫುಲ್-ಟೈಮ್’ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜರ್ಮನ್ ಪದಗಳ ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ ಬದಲಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜೇಕಬ್ ಗ್ರಿಮ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ‘ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಲಾ’ವನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ನರು ಇಂದಿಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಫೇರಿಟೇಲ್ ಸಹೋದರರು’ 1859 (ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್)ಹಾಗು 1863(ಜೇಕಬ್)ರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಆಗ ಕೂಡ ಅವರ ಡಿಕ್ಷನರಿಯ ಕೆಲಸ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು!!

ತಮ್ಮ ಜರ್ಮನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ, ದೈನಂದಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ, ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಗ್ರಿಮ್ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರ ‘ಕಿಂಡರ್ ಉಂಡ್-ಹಾಸ್ಮಾರ್ಶೆನ್’ ಬೈಬಲ್ಲಿನ ನಂತರ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಕಥೆಗಳು ಬರಬರುತ್ತ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಟುಗೊಂಡು ಪ್ರಚಾರಪಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದವು. ಆದರೆ ನಾವು ಇಂದು ಕೇಳುವ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ಗ್ರಿಮ್ ಸಹೋದರರ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಗ್ರಿಮ್ ಸಹೋದರರ ಜೀವನದ ಬಗೆಗೇ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ! 2005ರಲ್ಲಿ ಟೆರಿ ಗಿಲಿಯಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗ್ರಿಮ್’ ಎಂಬ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: http://www.notablebiographies.com  

Advertisements

One thought on “ಕಥೆಗಾರರ ಕಥೆ – ಗ್ರಿಮ್ ಸಹೋದರರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s